Kvinnan deltog på kyrkans regnbågsmässa, en mässa som hållits i tio år och som är samtidigt som Örebro Pride. Kvinnan ska ha suttit långt bak under mässan där hon bad, väldigt tyst, och de som satt runt om henne uppfattade att hon inte uppskattade vad som sades under mässan och vilket tema det var, något som NA var först med att rapportera. Anders Lennartsson, t.f kyrkoherde, berättar att något liknande aldrig tidigare hänt.

– Under mässan är Nikolaikyrkan smyckad med regnbågsflaggor och i mitten av gången ligger en regnbågsmatta. Efter gudstjänsten sökte kvinnan upp människor för att tala om vad som är ”rätt och fel” enligt henne. Hon sökte även upp prästen för att berätta vad hon tyckte om mässan. En av prästerna bad henne då att följa med ut så de kunde prata där.

Anders Lennartsson som är t-f kyrkoherde i Nikolaikyrkan.

Vad innebär egentligen att hon ”talade folk till rätta”?
– Jag vet inte exakt vad hon sa, men sättet som hon väljer att tolka bibeln på, så är inte homosexualitet förenat med kristen tro. Men den tolkningen är gammaldags. Det står även i bibeln att otrogna ska stenas… och att den som dömer ska dömas själv. Så allt beror ju på hur man tolkar det.

Vad sa man utanför?
– Det uppstod en diskussion om varför hon var på gudstjänsten, när hon visste vilken typ av mässa det var. Människor ska inte behöva bli påhoppade för sin sexuella läggning eller för att man är transgender.

Lennartsson berättar att målet är att varje mässa ska vara som regnbågsmässan, men i nuläget behöver man skylta med det extra tydligt eftersom sånt här fortfarande sker. Han berättar också att man vill skylta med att Nikolaikyrkan jobbar för att vara en plats som är välkomna för alla.
– Vi vet att de åsikterna hon har finns i delar av vår kyrka. Men de är inte lika omfattande som för tio år sedan. Men det är jättetufft för hbtq-personer som är en del av en församling och att få sin sexuella läggning ifrågasatt som onaturlig.

Motsidan menar att deras tro blir ifrågasatt om de inte får uttrycka sig som de vill…
– Jag anser att det inte går att diskutera om någon är hbtq eller inte, men en åsikt eller bibelsyn kan man diskutera. Det är skillnad.