Det kanske är föga förvånande för många hbtq-personer, som ofta tidigt börjar tänka och resonera kring sin sexualitet, att det snarare handlar om ett brett spektrum än om tydliga ramar. Nu fastställer en ny studie från The University of Sydney att så faktiskt är fallet. Människor är inte så säkra på vilket fack av sexualiteter de faktiskt tillhör, ju mer de läser på om just sexualitet.

Studien visar att en majoritet av de som anser sig vara heterosexuella, är mer villiga att utvidga sin sexualitet och vara mer öppna för att erfarenheter med personer av samma kön, efter att de läst om hur sexualitet faktiskt funkar.

– Har vi ändrat någons sexualitet genom våra försök? Högst troligen inte. Men jag tror att vår studie har påverkat hur människor tolkar sina undermedvetna sexuella uppfattningar. Det betyder att två personer som identifierar sig som exakt samma sexuella läggning kan beskriva den på olika sätt, beroende på hur mycket de har exponerats för flytande eller kontinuerlig information om hur man ska förstå eller tolka sin sexualitet, säger huvudförfattare James Morandini.

Deltagarna fick ta del av informationsblad där det stod om studier som kommit fram till att det finns flera olika grader av sexuell attraktion mellan män och kvinnor, och att människor kan hamna någonstans däremellan, från exklusiv attraktion till män till exklusiv attraktion till kvinnor. Informationsbladet innehöll även info om att sexuell läggning kan ändras under tiden och på så sätt vara flytande.

Alla 460 deltagare identifierade sig som straighta innan studien började. Vi kan ta en kontrollgrupp som exempel, där visade det sig att 28 procent av deltagarna troligen skulle identifiera sig som något annat än exklusivt heterosexuella och 19 procent blev mer öppna inför att testa sexuellt umgänge med samkönade, efter att ha läst informationsbladet.