Viktiga värden står på spel. Den 6–19 september är det val i Sveriges största medlemsorganisation – Svenska kyrkan. Alla som är medlemmar och har fyllt 16 år kan rösta. Din röst är avgörande för åt vilket håll som kyrkan ska utvecklas.

Svenska kyrkan har drygt 5,7 miljoner medlemmar, 20 000 anställda och förvaltar stora mängder av fastigheter och skog – det spelar med andra ord en viktig roll för hela samhället vilka som styr Svenska kyrkan.

I all sin breda verksamhet – allt från gudstjänster och diakoni till barn- och ungdomsverksamheten, skogsbruk och fastighetsförvaltning – står Svenska kyrkan upp för rättvisa, hållbarhet och alla människors lika värde. När samhället och enskilda människor sätts under press av kriser eller förluster, så finns kyrkan där. Också den som inte besöker kyrkan så ofta vet att den är öppen och tillgänglig den dag man behöver den.

Men det finns de som planerar för en annan sorts kyrka. Högerkonservativa och nationalistiska krafter vill använda Svenska kyrkan för att vrida klockan tillbaka. Sverigedemokraterna vill skrota arbetet för ett bättre klimat, minska den internationella solidariteten, ställa grupp mot grupp, bromsa jämställdhets- och jämlikhetsarbetet.

Andra grupper jobbar på olika sätt för att snäva in kyrkan och göra den till en angelägenhet bara för de mest aktiva. De kallar sig partipolitiskt obundna men är i allra högsta grad politiska.

Vi socialdemokrater kämpar för att Svenska kyrkan ska fortsätta att vara en öppen kyrka där alla är välkomna. Att kyrkan ska vara en stark kraft mot förtryck och för solidaritet, ett hållbart klimat och en inkluderande människosyn.

Socialdemokraterna vill…

… att Svenska kyrkan ska fortsätta utvecklas som öppen och solidarisk folkkyrka. Det betyder att alla som vill ha en relation till Svenska kyrkan ska känna att de räknas. Det handlar till exempel om att du som förälder ska känna dig välkommen till kyrkans barn- och familjeverksamhet även om du inte är säker på din tro.

… Svenska kyrkan ska kämpa mot diskriminering. Det betyder att Svenska kyrkan vill att alla ska behandlas lika i hela samhället. Vårt mål är att alla präster ska viga samkönade par. Något annat är inte rimligt i en kyrka som är öppen för alla.

… att Svenska kyrkan ska vårda miljön och klimatet. Det betyder att Svenska kyrkan går före i den gröna omställningen, både i den egna organisationen och i kontakter med leverantörer och andra delar av civilsamhället.

… att Svenska kyrkan ska vara ett föredöme som arbetsgivare. Det betyder att alla anställda ska ha rätt till en god arbetsmiljö. Vi vill att alla kyrkans leverantörer, och de är många, ska ha kollektivavtal.

… att Svenska kyrkans kulturliv ska vara tillgängligt för alla. Det betyder att barn- och ungdomsverksamheten ska vara gratis och att barn och ungas kompetens tas till vara i hela kyrkans verksamhet.

… att Svenska kyrkans sociala, diakonala och internationella arbete ska utvecklas. Det betyder att mer resurser ska gå till diakonalt arbete i Sverige och till det internationella arbetet.

Frågan är om Svenska kyrkan ska vara en kyrka för alla eller bara för vissa?

Det socialdemokratiska svaret är givet: Vi står upp för en kyrka där du kan känna dig hemma – oavsett vem du är, vem du älskar och var du kommer ifrån.