I staden Murcia i sydöstra Spanien hade en 19-årig kvinna en läkartid på sjukhuset Reina Sofia i måndags. Till den spanska tidningen El Diario berättar hon att undersökningen var normal och att gynekologen konstaterade att hon hade en blödningsrubbning.

Efter undersökningen frågade gynekologen om hennes sexuella läggning. Hon svarade att hon var lesbisk och tänkte att det kanske var en aktuell fråga utefter sjukdomsbilden.

När hon senare fick ta del av sin journal kunde hon läsa: ”Nuvarande sjukdom: homosexuell”.

– När jag såg det skrattade jag, men det är faktiskt inte roligt. Det kan inte finnas läkare som tänker såhär. Den här typen av beteenden måste få ett slut.

Efter upptäckten tog hon och hennes mamma kontakt med den spanska hbtq-organisationen Galactyco som hjälpte till att göra en formell anmälan till regionala myndigheter.

” WHO tog bort homosexualitet från listan av psykiska sjukdomar år 1990 men ändå, 31 år senare, finns det läkare som betraktar sexuell läggning som en sjukdom.”

Ansvariga för den regionala sjukvården säger till El Diario att de har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att samla in relevant information om händelsen och gå till botten med hur det kunde bli såhär.