Sidlund Ponkala är valberedningens förslag till vice förbundsordförande för RFSL. Det är han och en till som rekommenderas för omval. På resterande sju styrelseplatser har valberedningen rekommenderat nya personer.

– Det känns väldigt kul och det är för mig en stor ära att bli föreslagen för omval och som vice förbundsordförande.

Hur ser du på att du är en av två som står inför omval?

– Jag tror att det är viktigt för en organisation att man kan ta in nya personer, även i styrelsen. Men det är också viktigt att styrelsen har ett fokus på rörelsens frågor och våra medlemmar. De får inte glömmas bort, säger han och fortsätter:

– RFSL befinner sig i en förändringsfas där vi tittar på organisationens framtid och hur vi ska positionera oss. Det är ett stort jobb. Samtidigt vill vi stärka demokratin och medlemsengagemanget inom organisationen. Det är många komponenter och jag tror att valberedningen har valt sina namn utefter de kompetenser som behövs inför en sån förändringsresa.

Nuvarande förbundsordförande Deidre Palacios säger att man med en helt ny styrelse riskerar att ta bort en del av kompetensen som byggts upp och rörelsen. Hur ser du på det?

– Visst finns det alltid en risk när man tar in helt nya i styrelsen att det kanske initialt blir en svagare koppling till medlemsrörelsen. Då måste man jobba mycket med strukturer för att kompensera det, så att styrelsen når ut till medlemmar. Den lokala kopplingen är viktig och ska ha fortsatt inflytande då avdelningarna driver väldigt många viktiga frågor och ofta är de första man kommer i kontakt med i RFSL.

Ord som ”stökigt” och ”delat” har nämnts om RFSL när QX samtalet med personer inom organisationen. Varför tror du de orden kommer upp?

– Jag tror att det under den gångna mandatperioden har funnits en del stökigheter som har påverkat styrelsearbetet. Men på det stora hela tror jag att den stora påfrestningen under mandatperioden har varit pandemin. Vi har befunnit oss i ett läge där vi inte kunnat ses fysiskt och organisera verksamheten live. Det påverkar. Mötet mellan människor är väldigt viktigt, framför allt i medlemsorganisationer där vi bygger våra relationer och vi bygger vårt förtroende i mötet med andra.

Upplevde du själv att det var ”stökigt och delat”?

– Jag tycker att vi har under förutsättningarna lyckats genomföra en hel del saker under mandatperioden. Men det finns alltid saker som man hade kunnat göra bättre eller annorlunda.

Vad ska du göra om du blir vald till vice förbundsordförande?

– Det allra första jag gör är att fira lite för att jag fått det förtroendet. Sen är det viktigt att vi gör upp en plan och tittar på de utmaningar vi har framför oss, vilka utmaningar vi mötte den gånga perioden och såklart de uppdrag vi fått från kongressen att arbeta med.

– Sen har vi inte minst framtidsprocessen som går in i nästa fas under den här mandatperioden som vi behöver ta vidare. Vi behöver ett tydligt angreppssätt och en plan för hur vi ska ta oss ann de här uppgifterna.