Istället för ”man” eller ”kvinna” har en person i Denver fått ett pass där kön är benämnt som ”X”. Det här är historiskt för landet där hbtq-rörelsen länge har drivit på för möjlighet att inte behöva definieras av biologiska kön i passet.

– När en person får identitetshandlingar som återspeglar deras sanna identitet, lever de med större värdighet och respekt, säger Jessica Stern, som är USA:s särskilda diplomatiska sändebud för hbtq-rättigheter, till Ap.

Ännu är det däremot inte möjligt för den breda massan att kunna välja det neutrala passet. En bredare tillgänglighet är beräknad till början av 2022.

Tidigare har elva andra länder gjort det möjligt att definiera sitt kön som ”X” eller likvärdigt i pass och id-handlingar. Dessa länder är bland andra Kanada, Tyskland, Argentina och Indien.