Den alltmer tilltagande homofobin från regeringarna i Budapest och Warszawa har varit en närmast patetisk följetong de senaste åren. Genom att skärpa lagar och aktivt införa lagar som leder till ökande diskriminering sticker länderna ut i ett Europa som i övrigt sakta, sakta tar steg för att göra livet för hbtq-personer lättare. Tyvärr fortsätter nu bakåtsträvarna att ställa till problem – denna gång är det barn och ungdomar i hela EU som drabbas.

EU kommissionen har under en tid arbetat med att ta fram en strategi, den första i EU:s historia, om att stärka barns rättigheter i EU och medlemsländerna – EU:s Strategy on the Right of the Child. Ett vällovligt dokument som lyfter fram vikten av trygga uppväxtvillkor, tillgång till utbildning och hälsovård och att barn och unga ska bli lyssnade till. Punkter som vi alla kan skriva under på. Så varför kan då inte Ungern och Polen acceptera dessa närmast självklara ståndpunkter?

Svaret är lika enkelt som bedrövligt. Det handlar om hbtq igen. Den stora röda flaggan som får regeringarna i Polen och Ungern att börja bete sig allmänt hysteriskt. Det som upprörde denna gång var att det i strategin framgick att även unga hbtq-personer har rätt till en trygg uppväxt och en rätt att få uttrycka sig själva och identifiera sig själva. Tyvärr var dessa skrivningar för mycket för dessa länder. Resultatet blev att såväl Ungern som Polen lämnade in veto när strategin behandlades i ministerrådet. Det betyder att strategin inte kan träda i kraft. Ett trist bakslag och ett nytt lågvattenmärke orsakat av Europas homofober.

Med detta veto adderat till listan över andra bakåtsträvande beslut som slår mot hbtq-personer och då inte minst unga hbtq-personer finns det ännu större anledning för EU kommissionen att ta krafttag när det gäller Polen och Ungern. Kommissionen behöver göra allt som står i dess makt dels för att strategin om barns rättigheter ska gå igenom, dels för att säkerställa att unga hbtq-personer kan leva goda liv oavsett vilket medlemsland de växer upp i. EU behöver nu rädda barnen från Europas homofober!