Idag meddelades från EU-domstolen att samkönade föräldrar och deras barn måste erkännas inom hela EU.

Beslutet rör ett fall med två kvinnor, ”Kalina” och ”Jane” en född i Bulgaren och en på Gilbraltar med den gemensamma, i Spanien födda, dottern ”Sara” (alla med fingerade namn”. Efter födseln önskade mammorna att dottern skulle bli medborgare i Bulgarien då Storbritannien nekat flickan medborgarskap eftersom modern är född på Gibraltar.

De bulgariska myndigheterna vägrade ge flickan medborgarskap med motivationen att ett barn inte kan ha två mammor. De bulgariska myndigheterna vägrade även att utförda ett födelsebevis med de två mammorna som föräldrar. Barnet riskerade därmed att bli statslös genom att hon nekats medborgarskap i Bulgarien och därmed även som europeisk medborgare.

Som en konsekvens kan dottern inte lämna Spanien där hon bor med sina mammor. Avsaknaden av medborgarskap begränsar även barnets tillgång till såväl utbildning, hälsovård som säkerhet i Spanien, argumenterades i det åtal som de två mammorna väckte mot den bulgariska staten.

Trots att Bulgarien varken erkänner samkönade äktenskap eller registrerade partnerskap menade EU-domstolen att staten brutit mot artiklarna 7 och  24 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som tar upp respekt för privatlivet och familjelivet och barnets rättigheter. Landets vägran att erkänna familjen berövar henne eller allvarligt försvårar hennes relation med en av föräldrarna när det utövar sin rätt till fri rörlighet på grund av att  är av samma kön.

I domstolens utslags säg att Bulgarien åläggs att utfärda ett identitetskort eller pass till ”Sara” som alla övriga EU-länder är tvingade att godkänna.

– Vi är glada över beslutet och kan inte vänta med att få Saras dokumentation så att vi efter mer än två år äntligen kan träffa våra familjer, säger de två mammorna i ett uttalande via ILGA-Europa. Det är viktigt för oss att vara en familj, inte bara i Spanien utan i vilket land som helst i Europa. Till slut hände det!

Arpi Avetisyan på ILGA – Europa välkomna domstolens utslag och citerar EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen budskap: ”Om du är förälder i ett land så är du förälder i alla länder.”

– Detta är ett verkligt bevis på att EU är en union med jämlikhet och vi ser fram emot att se regnbågsfamiljer åtnjuta sin rätt till rörelsefrihet och andra grundläggande rättigheter på lika villkor som alla andra, forsätter Svetisyan. Det är viktigt att domen verkställs omedelbart, inte bara för ”Sara” och hennes familj, utan även för andra familjer som står inför liknande situationer i hela EU.