I augusti gjordes en intensiv evakuering av personer i Afghanistan efter att Talibaner tagit kontroll över landet. Från svensk sida evakuerades då 1 100 personer genom flygplatsen i Kabul. Sedan dess har den svenska evakueringen fortsatt och 800 afghaner har räddats till Sverige.
Utrikesministern Ann Linde skriver på sin Facebook om evakueringen som en ”svår och komplicerad process”.
– Fokus har varit på Försvarsmaktens före detta afghanska lokalanställda, inklusive tolkar och andra afghaner med koppling till Sverige som har ansetts vara särskilt skyddsbehövande. Såsom journalister, människorätts- och kvinnorättsförsvarare och hbtqi-personer samt deras familjer som därför har valts ut för vidarebosättning i Sverige enligt kvotflyktingsystemet.
Enligt UD är det ungefär 300 personer som evakuerats till Sverige under kategorin Människorättsförsvarare, där bland annat gruppen hbtqi-personer ingår.
– Personerna har valts ut baserat på en bedömning av skyddsbehov och efter kontakt med Försvarsmakten, samarbetspartners, UNHCR och civilsamhällesorganisationer, säger UD:s presstjänst.