En forskningsstudie utförd av Flinders University i Australien har tittat på hur naturen på Gran Canaria påverkas av cruising. Forskarna identifierade 298 populära sex-platser på sanddynerna av den södra sidan av ön utspridda över en totalarea på 5 736 85 m2 . Enligt studien som fått namnet Sand, Sun, Sea and Sex with Strangers, the five S’s är nedskräpning ett stort problem runt cruising-platserna, och busksexet visar en direktpåverkan på åtta växtarter varav tre är utrotningshotade, vilket Daily Mail har rapporterat om.

De observerade avslitna grenar från buskagen, uppdragna rötter för att göra cruising-platserna mer privata från de öppna dynerna samt svår nedskräpning i form av toalettpapper, våtservetter, kondomer, tomburkar och cigarettfimpar.

”Miljöpåverkan från sexträffarna syns på flera sätt. Bland annat genom påverkan på vegetationen och kvarlämnande av skräp och avföring” skriver forskarna.

”På en mer praktisk nivå kan vi konstatera att 159 av dessa platser förstördes mellan september 2018 och juli 2019, och 1 244 49 m3 av torr vegetation togs bort, drogs upp vid rötterna och förstördes av människor som engagerat sig i dessa aktiviteter.”

Ju större sexplatsen var ju mer miljöpåverkan hittades, populärast var lågt liggande buskage med trygg distans från promenadstråken.

Studien har fått utså kritik för att vara kränkande mot homosexuella och bisexuella, och för att ha samlat in data under Gran Canarias Pridevecka.

Forskarna bakom studien har svarat att de inte haft för avsikt att kränka eller peka ut hbtq-personer utan att studien är sprungen ur ett intresse för den mänskliga påverkan på naturreservatet Maspalomas.