Nio miljoner människor från Nederländerna omfattas av den nya massiva studien publicerad i Journal of Sex Research. I studien har forskare kunnat identifiera en tydlig koppling mellan män som ingått partnerskap eller äktenskap med en annan man, och hur många bröder personen har.

Slutsatsen är att ju fler äldre bröder en man har, ju större är sannolikheten att han är gay. Det förkastar ytterligare den kritiserade tesen om att homosexualitet skulle vara ett livsstilsval som flitigt drivs i vissa kretsar.

En man som har en äldre bror är med 12 procent större sannolikhet gift med en annan man. Har en man tre äldre bröder är chansen hela 41 procent större att han är gift med en man, i jämförelse med män som har en, respektive flera äldre systrar.

Resultatet menar forskarna ger stöd för teorin om manlig homosexualitet som kallas ”The fraternal birth order effect” (FBOE) som fram tills nu endast undersökts i mindre skala. FBOE-tesen handlar om att den sexuella läggningen bestäms i moderns mage under fosterstadiet. När en kvinna är gravid med ett manligt foster producerar fostret proteiner som går ut i moderns blodomlopp vilket i sin tur triggar en produktion av antikroppar i modern. Dessa antikroppar menar teorin påverkar fostrets framtida sexuella läggning. Nivån av moderns antikroppar ökar efter varje graviditet med ett manligt foster, vilket man tror är förklaringen till varför sannolikheten för att en man är homosexuell ökar med antalet äldre biologiska bröder han har.