Situationen för hbtqi-personer i Turkiet har de senaste åren försämrats. Istanbul Pride förbjöds redan 2015. Turkiet frånträdde ”Istanbulkonventionen” 2021 på grund av att orden ”könsidentitet” och ”sexuell läggning” finns i konventionstexten. Som ett ytterligare allvarligt exempel bör nämnas att Turkiets inrikesminister, Sűleyman Soylu, twittrade att ”fyra perversa hbtqi-personer anhölls för sin respektlöshet mot Kaba”.

Liberalernas riksdagsledamot Robert Hannah (L) har nyligen ställt en fråga till Ann Linde, socialdemokratisk utrikesminister om vad regeringen gör för att säkra hbtq-personers rättigheter i Turkiet.
Hbtqi-personer som flytt Turkiet och söker asyl i Sverige hänvisas ofta i asylprocessen från Migrationsverket att de kan vara och leva i Istanbul utan hot.
Detta stämmer inte längre. Läget i Istanbul och Turkiet har avsevärt försämrats. Det svensk myndighet egentligen säger är att hbtqi-personer ska ”tillbaka in i garderoben”.
När det kommer till kurdiska hbtq-personer som sökt och söker asyl i Sverige möts de av både misstro och bedöms ofta utifrån en måttstock som är fruktansvärd.
Ett flertal av dessa har plötsligt bedömts som att vara en fara ”för rikets säkerhet” utan att få veta varför. De kan inte försvara sig.
Dessutom har ett antal av dessa hbtqi-kurder fått motta dödshot från familjen. De har redan ett pris på sitt huvud i hederns namn. Detta tar inte svenska myndigheter hänsyn till.

Det är på tiden att den svenska regeringen tittar med kritiska ögon och använder diplomati men även kraftfullt protesterar mot hur hbtq-personer behandlas i Turkiet. Sverige ska inte utvisa hbtq-personer till Turkiet och Magdalena Anderssons regering måste agera nu.