På söndag tillträder den nyutexaminerade prästen Michael Henning Olsen sin tjänst i Hedensted och grannförsamlingen Store Dalby strax norr on Vejle på Jylland.

Inför sin tillsättning har han meddelat att han inte vill viga samkönade par. Det har fått danska LGBT+, motsvarigheten till RFSL, att reagera.

– Den danska staten kan inte samtidigt med att att ha en antidiskrimineringslag även ge en präst, som får sin lön från staten, tillåtelse att diskriminera. För mig hänger inte det ihop, säger sekretariatschefen Susanne Branner Jespersen till DR.dk.

Till skillnad från Svenska kyrkan är den Danska Folkyrkan fortfarande en traditionellt luthersk statskyrka där kyrkoministern är dess högsta administrativa ledare var myndighet har anställningsansvar för såväl präster som biskopar. Detta påpekar LGBT+ i sin kommentar till Danmarks radio och konstaterar att det är en statlig service att vigas in i äktenskap och det är något skattebetalarna finansierar.

I Folketinget får LGBT+ Danmark stöd av vänsterpartiet Enhedslisten och det gröna partiet Alternativet. De Konservative säger dock till DR.dk att staten inte skall blanda sig i vilka präster som anställs medan nyhetssajten inte lyckats få en kommentar från kyrkominister Ane Halsboe-Jørgensen (s).

Inför att Olsen tillträder sin tjänst planerar Socialistisk Ungdomsfront i Vejle, som är närstående Enhedslisten, att protestera med regnbågsflaggor utanför kyrkan.

Även om den nytillträdande prästen inte vill genomföra samkönade äktenskap så finns det, meddelas från församlingen två andra präster som är villiga att göra det. Totalt har 833 par ingått kyrkligt äktenskap sedan 2012 då danska Folkekirken öppnade för den möjligheten, samtidigt som det likt i Svenska kyrkan finns ett undantag för präster som av samvetsskäl på teologisk grund ges rätten att neka. Det par som vill vigas har dock alltid rätt att få vigseln utförd i sin egen församling och det är då kyrkans ansvar att se till att en präst också utför vigseln.