I söndags publicerade Washington Post ett brev som skickats från USA:s FN-ambassadör Batsheba Crocker till FN:s kommission för mänskliga rättigheter. Enligt Crocker ska USA ha trovärdiga uppgifter om att Ryssland har en lista på rysskritiker, aktivister, journalister och hbtqi-personer som riskerar att mördas eller skickas till läger vid en rysk invasion.

HBT-Liberalers förbundsordförande Carl Otto Engberg är ”djupt oroad” av uppgifterna och säger att han förväntar sig att Sverige tar sitt ansvar för ukrainska hbtqi-personer.

Carl Otto Engberg från HBT-Liberaler
– När hbtqi-personer så tydligt pekas ut i information som man lämnar över till FN anser vi att Sveriges regering redan nu måste förbereda för att kunna prioritera att ge skydd för hbtqi-personer i en sådan akut situation. Man skulle också kunna tänka sig direkt stöd till de delar av det ukrainska civilsamhället som arbetar med hbtqi-personers rättigheter.

Vidare är Engberg kritisk till statsminister Magdalena Anderssons uttalande i DN där hon sagt att Sverige inte kan vara ett stort mottagarland av eventuella ukrainska flyktingar och att det är andra länder som bör ta större ansvar, så som Sverige gjorde under flyktingvågen 2015.

– Ska man vara världens bästa land för hbtqi-personer kan man inte säga att det är andra länder som ska ta ansvar när extra utsatta grupper som hbtqi-personer pekas ut på det här sättet. Det håller inte. Tittar man på avståndet så är det lika långt från Malmö till Ukrainas gräns som det är från Malmö till Gävle, det här är något som händer i vårt närområde och vi räknar med att Sverige tar ansvar.

Daniel Andersson, förbundsordförande för HBT-Socialdemokrater, tror dock inte att en förtur för eventuella ukrainska hbtqi-flyktingar är rätt väg att gå.

– Det som sker är väldigt olyckligt i största allmänhet. Vi vet att Ryssland förtrycker hbtqi-personer i stor utsträckning och det är det som gör att den pågående konflikten är ett hot mot hbtqi-personer i Ukraina. Men jag tycker inte att en förtur är rätt väg att gå, hbtqi-personer ska inte behöva lämna sitt land för att en annan stat hotar att invadera, säger Andersson och fortsätter:

– De här frågorna är mycket större än bara risken för hbtqi-personer. Både utrikesminister Ann Linde och europaparlamentarikern Evin Incir är starkt engagerade personer i hbtqi-frågor ur ett internationellt perspektiv. De är väldigt duktiga på att få in det fokuset i internationell politik och jag är övertygad om att de har effektiva åtgärder att genomföra i sina respektive roller. Lösningen för att värna hbtqi-personers rättigheter i Ukraina ligger i att förhindra att Ryssland får kontroll.

RFSL har nära kontakt med hbtqi-organisationer i Ukraina och får frekventa lägesrapporter.

Trifa Shakely, förbundsordförande på RFSL.
– Vårt fokus ligger framför allt på våra partnerorganisationer och vårt arbete utgår från dem. Just nu kommunicerar våra partners tydligt till hbtqi-rörelsen i Ukraina att de kommer fortsätta sitt arbete så länge det är möjligt och säkert. Organisationerna upplever att den stora press befolkningen i landet utsätts för just nu, drabbar hbtqi-personer i ännu högre grad. Våra partners anser därför att det är nödvändigt att de fortsätter sitt arbete, säger RFSL:s förbundsordförande Trifa Shakely och fortsätter:

– Vi uppmanar givare som finansierar hbtqi-aktivism i Ukraina att hjälpa till med resurser för evakuering och andra behov som nu kan uppstå.

Hur bör Sverige agera nu?

– Att fortsätta stötta hbtqi-rörelsen med långsiktig och stabil finansiering är avgörande, inte minst för att säkra tillgången till skyddade boenden för utsatta hbtqi-personer. Vi måste också fortsätta att lyssna på de organisationer och aktivister som finns i landet, för att kunna möta de behov som finns. Vi behöver också se till att hbtqi-aktivister får extra resurser för att kunna samla kraft i en mycket pressad situation, och vi måste vara lyhörda för att situationen snabbt kan förändras. RFSL vill också säkerställa att hbtqi-personer nås av humanitära hjälpinsatser, eftersom det är en särskilt sårbar grupp som tyvärr ofta inte inkluderas. Det handlar om mänskliga rättigheter.