I flera amerikanska delstater som styrs av en republikansk majoritet införs nu lagar som riktar sig direkt mot hbtq-samhället.

I torsdags antog representanthuset i Florida en lag, HB 1557/SB 1834, som förbjuder lärare att ta upp hbtq-frågor eller hbtq-personer i sin undervisning för elever upp till 9 år. Lagen liknar de förbud mot ”gaypropaganda” som införts i länder som Ryssland och Ungern och som på 80-talet infördes som Clause 28 i Storbritannien, men som senare avskaffades. Lagen i Florida går under smeknamnet ”Don’t Say Gay” och lanseras som en lag som skall ge föräldrar mer kontroll över undervisningen.

Den amerikanska hbtq-organisationen The Human Rights Campaign, HRC, skriver på sin hemsida att under 2021 infördes 25 nya anti-hbtq-lagar på delstatsnivå i USA, vara 13 var direkt riktade mot transpersoner. Totalt var det 290 lagförslag som las fram i 33 delstater, varav 140+ var specifikt riktade mot transrättigheter. Ett rekord i antalet införda och föreslagna anti-hbtq-initiativ.

Samtidigt med lagen som förbjuder omnämnandes av homo-bisexuella och transpersoner i undervisningen gick igenom i Floridas representanthus antogs även en så kallad “Stop WOKE Act” (HB 7 / SB 148). Lagen innebär bland annat, med hänvisning till ”individuell frihet” att anställda ges möjlighet att stämma en arbetsgivare som arrangerar utbildning i frågor kring rasism och hbtq och dessutom införs begränsningar för samtal kring rasism och könsförtryck på arbetsplatser och i skolor om fler än 15 personer deltar.

HRC driver nu kampanj för att Floridas Senat inte skall ställa sig bakom de två nya lagarna och hänvisar till att en majoritet av delstatens befolkning i opinionsundersökningar inte ger stöd till idén att hbtq-frågor och personer inte skall få tas upp i undervisningen.

Floridas Trump-vänlige guvernör Ron DeSantis har gett sitt stöd till lagarna som ursprungligen även hade med ett krav på lärare att informera föräldrar om de misstänkte att deras barn var homo-bisexuella eller transpersoner.

Texten uppdaterad 2022-03-29 med uppgift om åldersgräns.