På Berlins Hauptbahnhof  har den tyska hbtqi+ rörelsen satt upp ett informationsbord riktat till ukrainska flyktingar undan Putinrysslands krig.

Till tyska Queer.de säger Alfonso Pantisano från ”Queere Nothilfe Ukraine” (Queer Nödhjälp Ukraina) som samordnar ett 40 tal tyska queer-organisationers engagerade för att ge stöd till Ukraina och flyktingar att ”behovet är enormt”.

Pantisano berättar att det huvudsakligen handlar om kvinnor och transpersoner, ofta med barn och husdjur, som behöver någonstans att bo. Inte sällan har det handlat om personer som redan varit på flykt undan bland annat Tjetjenien och Georgien.

Liksom i Sverige, där både RFSL Insamlingsstiftelse och Regnbågsfonden genomför insamlingar till stöd för både de hbtqi-personer som är kvar i Ukraina och de som flyr, genomförs det i Tyskland en mängd aktiviteter för att få in ekonomiskt och praktiskt stöd så som att tillfälligt erbjuda plats i sina hem för de som flyr.