”Det var ett helt otroligt och opassande tal – en sorglig bottennotering och medvetet försök att vilseleda troende. Talet tål ingen som helst granskning på ett teologiskt plan”.

Det skriver Finlands ortodoxa kyrkas ärkebiskop Leo i en kommentar till patriark Kirills predikan i söndags.

Kirill gjorde i den en utläggning om gayparader och hur dessa tvingas på länder vilket skulle vara en förklaring till Rysslands invasion av Ukraina.

I pressmeddelandet och uttalandet kallar Finlands Ortodoxa kyrka Kirills predikan för ”irrationell” och de skriver att ”attacken mot sexuella minoriteter mottogs med bestörtning av de ortodoxa kyrkorna. I en internationell debatt där även ärkebiskop Leo har deltagit fördömdes talet kraftigt.”

– Det var ett helt otroligt och olämpligt tal, uttalar ärkebiskop Leo och hänvisar till ett uttalande från 2020: ”Alla kristna uppmanas alltid att motsätta sig alla former av diskriminering i sin omedelbara närhet, oavsett deras sexuella läggning.”

– I den Finska Ortodoxa kyrkan har alla rätt att leva utan rädsla, oavsett sexuell läggning,  säger ärkebiskop Leo och uppmanade samtidigt den Ryska Ortodoxa kyrkan att ta avstånd från kriget och verka för fred.