Den djupt kristna finska politikern och läkaren Päivi Räsänen ställdes inför åtal i april förra året anklagad för tre fall av hets mot folkgrupp. Rättegången inleddes i slutet av januari och har prövat en text där Räsänen påstått att homosexualitet är en vetenskapligt bevisat psykisk utvecklingsstörning, texter publicerade på sociala medier som Instagram och Twitter där hon sagt att homosexualitet är en skam och en synd och en intervju med en radiokanal där hon anklagades för att ha hetsat mot homosexuella.

Räsänen har nekat till hets mot folkgrupp och försvaret har menat att hennes uttalanden är baserade på klassisk kristen tro, skyddat av yttrandefrihet och religionsfrihet.

Helsingfors tingsrätt friar Räsänen från alla tre åtalspunkter. De säger att Räsänens uttalanden kan anses vara kränkande, men att det inte är tillräckligt för att dömas för hets mot folkgrupp.  Domen har ännu inte vunnit laga kraft och kan komma att överklagas från åklagarsidan.

– Jag är mycket glad och mycket lättad över beslutet. Det var väntat, jag hade varit väldigt överraskad och chockad om beslutet varit annorlunda, sa hon på en pressträff efter domen meddelats och tillade:

– Jag misstänkte inte själv för ett ögonblick att jag i texterna eller i uttalandena skulle ha gjort mig skyldig till något olagligt.