För oss Socialdemokrater är alla människor unika, men människovärdet är lika. Risken med surrogatmödrarskap är att barnets rättigheter och mänskliga värdighet bortses från när barnet blir en produkt som kan köpas eller säljas. Vi ser att surrogatprocesser ofta saknar barnrättsperspektiv. Enligt Barnkonventionen ska varje stat förhindra handel med barn. Det är bland annat därför adoption inte får ske i utbyte mot ersättning.

Efter utredningar och diskussioner har vi Socialdemokrater till slut landat i att riskerna med surrogatmödraskap just nu är för stora. Det riskerar skapa lidande för personen som föder barnet, risk för människohandel och handel på den svarta marknaden. Det riskerar att utnyttja personer som är försatta i fattigdom och bor i särskilt utsatta områden. Surrogatmödrarskap är idag en global industri där personer med livmödrar i fattiga länder exploateras och föder barn åt västerländska par, inte sällan väldigt välbeställda sådana.

Det är tydligt att Moderaterna värderar ett pars barnlängtan mer än personen som ska bära barnet. Vi säger inte Moderaterna vill ont, men de lämnar alltid den som bär barnet utanför diskussionen, så också den här gången. Moderaterna skriver att vår jämlikhet ”bara omfattar de som följer socialdemokratiska normer”. Vi menar att moderaternas jämlikhet bara omfattar de som har råd.

Vi Socialdemokrater menar därför att är rimligt att vi i Sverige inte har lagar som underlättar och gynnar den internationella surrogatindustrin. Det vi HBT-Socialdemokrater förespråkar är en tydlig lagstiftning som skyddar människor mot kroppsliga övergrepp och kränkningar och som ännu tydligare förbjuder handel med kroppar och barn.

Samtidigt som Moderaterna talar sig varma för surrogatmödraskap som en jämlikhetsfråga för hbtqi+personer lutar de sig på ett regeringsalternativ som har precis motsatt ställning i frågan. Såväl Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna har tagit ställning mot surrogatmödraskap, och mot många andra ännu viktigare hbtqi+frågor. Det är lätt att förstå moderaternas stress – de vet, precis som vi och väljarna, att det inte blir större jämlikhet för hbtqi+personer med moderaternas regeringsalternativ.

För det går inte att komma ifrån. Moderaterna planerar att bilda regering med Sverigedemokraterna, vars företrädare aktivt motarbetar hbtqi+personers rättigheter och flera gånger uttalat sig hbtqi+fobiskt som parti.

I frågan om surrogatmödraskap är vi tydliga, vi vill inte ha en internationell handel med barn eller människor. Det är en jämlikhetsfråga. Frågan om hur vi kan se till att ofrivilligt barnlösa personer kan bli föräldrar är också en jämlikhetsfråga, som vi under flera år varit tydliga med att vi gemensamt vill prata om och lösa. Frågan om hur barn som trots sveriges lagstiftning kommer till genom surrogatlösningar, och som kommer till Sverige har vi också lyft. Vi vill inte att barn hamnar i otrygghet, tvärtom. Men om vi ska kunna ha en ärlig och lösningsfokuserad diskussion kan inte M fortsätta kasta sten i glashus. För så länge M menar att de vill bilda regering med ett parti som de tillsammans förbjudit prideflaggor med blir det nästintill tragikomiskt att prata om jämlikhet, hbtqi+rättigheter och hur “föräldrar som inte ursprungligen kommer från Sverige inte behöver genomgå en adoptionsprocess”. Om jämlikhet var en sport skulle M legat strax över strecket för att åka ut i många år, för att nu halkat ur ligan helt.

Vi har egentligen bara en fråga till Moderaterna – vilka hbtq-reformer kommer ni vara beredda att offra i jakten på makten?