The Trevor Project har släppt sin årliga rapport om hur unga regnbågspersoner mår i USA. I undersökningen har 34 000 hbtq-amerikaner i åldern 13 till 24 deltagit. 45 procent av deltagarna benämnde sig som rasifierade hbtq-personer och 48 procent uppgav att de var trans vilket gör årets undersökning till den med störst mångfald i historien av Trevor Projects rapporter om unga hbtq-personer mående i USA.

Av de som deltog i undersökningen uppgav 45 procent att de någon gång under det senaste året seriöst övervägt att ta sitt eget liv varav 14 procent faktiskt hade försökt. Av de som kände ett starkt socialt stöd från sin familj var övervägande av självmord mindre än hälften så vanligt förekommande än för de som kände ”måttligt stöd” eller ”lite stöd” från sin familj.

Bland den grupp som uppgav att deras skolor bekräftade hbtq-personer var självmordsförsök lågt förekommande. För de unga hbtq-personer som dessutom bodde i ett samhälle som var accepterande för hbtq-personer var självmordsförsök markant mer ovanligt.

Läs mer om The Trevor Projects undersökning och utforska datan här!