Grekland är det senaste landet att införa ett förbud mot omvändelseterapi, men något totalförbud av praktiken blir det inte.

Enligt beslutet får minderåriga personer inte genomgå terapi eller behandlingar ämnade att ändra på personens sexuella läggning eller könsidentitet. Det blir också förbjudet att marknadsföra omvändelseterapi. Däremot kommer vuxna att få genomgå behandlingar som påstår att de kan göra en person som är homosexuell till heterosexuell och ändra på en persons könsidentitet om de skriver på ett dokument om samtycke.

– Det fanns några felaktiga behandlingar där det påstods att om en minderårig har valt en annan sexuell läggning kan dennes föräldrar söka ‘vård’ för att få barnet att ‘återgå till det normala’. Det är uppenbart att dessa ‘behandlingar’ inte är terapi och de är inte ens vetenskapligt bevisade” sa Greklands socialminister Thanos Plevris inför parlamentet rapporterar LGBTQ Nation.

Nyligen har bland andra Frankrike, Kanada och Israel infört förbud mot omvändelseförsök.