Zander Moricz är öppet gay och har en passion för hbtqi-aktivism. När han tog examen från skolan Pine View School for the Gifted i Florida i veckan var därför skolledningen oroade för att talet skulle komma att handla om just det.

Enligt Zander själv ringde rektorn upp honom inför talet och informerade honom om att hans tal inte fick innehålla något om hans aktivism eller om hans motstånd mot Don’t Say Gay-lagen. Skulle Zander ändå nämna det fick han veta att personal beordrats att stänga av mikrofonen och avbryta examensceremonin.

Men Zander hittade ett sätt att berätta om att vara gay och att inte få säga ”gay” ändå – genom att bara prata om sitt lockiga hår.

Se det hyllade talet nedan!

Pine View School for the Gifted has been holding its breath for Zander Moricz’s graduation speech. The school told him his mic would be cut if he referenced the hotly debated Parental Rights in Education Law, which Zander has openly criticized. So, he found a loophole. Take a listen… READ: https://www.mysuncoast.com/2022/05/22/class-president-pine-view-school-gives-his-graduation-speech/

Posted by Shane Battis TV on Sunday, May 22, 2022