Trots vredgade demonstrationer i bland annat Marseille mot att låta par av samma kön ingår äktenskap, valde idag den franska Nationalförsamlingen att rösta för.
Med siffrorna 249 för och 97 antogs idag lördag klockan 12.30 ett förslag om en könsneutral äktenskapslag.
Enligt Qruiserbloggaren Maria de Suede som citerar Le Monde ställde sig ledamöterna från den franska vänster upp och applåderade resultatet och skanderade ”Egaliteé, Egalité”, dvs jämlikhet, jämlikhet.
Diskussionen om surrogatmödraskap liksom lika möjligheter för lesbiska par att få tillgång till konstgjord befruktning diskuteras nu vidare.
Men ett första steg är nu taget för en helt jämställd lagstiftning även i Frankrike.
I Marseille samlade sig motdemonstranter men kunde bara konstatera att deras motstånd inte fick gehör hos den lagstiftande församlingen i Paris.