I en artikelserie i Aftonbladet har ett antal unga journalister utgett sig för att vara hbtqi-personer i kontakt med samfund som uppbär statliga stöd/medel. Flera av dem har fått rådet att inte ”leva ut” sin sexualitet och några fick rekommendationer om metoder som helt klart kan ses som försök till omvändelseterapi. Att detta får förekomma i svenska samfund  2022 som uppbär statliga medel, dina och mina gemensamma skattepengar, är inget annat än ett enormt samhällsmisslyckande.

Redan 2017 motionerade Robert Hannah och Arman Teimouri för Liberalerna om ett förbud mot ”omvändelseterapi”. 2021 hakade sedan Moderaterna genom Margareta Cederfeldt på Liberalerna om ett förbud mot ”konverteringsterapi”.

2021 kom även en motion från 8 S-märkta riksdagsledamöter med HBT-socialdemokraters, HBT-S, ordförande Daniel Andersson i spetsen om ett förbud mot ”omvandlingsterapi”.

I en kommande rapport som HBT-liberaler släpper inför West Pride pekas just frånvaron av en sådan här lagstiftning ut som ett av de skäl till att Sverige kanar utför i internationella hbtqi-rankingar. Med dessa motioner i ryggen bör det finnas en riksdagsmajoritet i frågan, oavsett vad man benämner ”terapin”. Så varför händer inget, HBT-socialdemokrater?

Vid regeringsförklaringen 14 september 2021 sa dåvarande statsministern Stefan Löfven: ”Före mandatperiodens slut ska en ny, modern könstillhörighetslag kunna beslutas av riksdagen.”

När nuvarande statsminister Magdalena Andersson höll sin regeringsförklaring den 30 november 2021 fanns inte ett ord om könstillhörighetslagen. När vi under våren insåg att det blir inget av med en ny, modern könstillhörighetslag överhuvudtaget under mandatperioden var HBT-S knäpptysta.

Varför driver ni inte på ert moderparti att leva upp till utfästa löften?

Men tyvärr stannar det inte där. Beslutet som får alla hbtqi-personer med sunt förnuft att hålla sig borta från Socialdemokraternas valsedel i höstens val var när HBT-S under våren 2021 plötsligt ändrade åsikt i värdmödraskapsfrågan. Tidigare fanns beslut att HBT-S var för alturistiskt värdmödraskap. Nu är HBT-S emot all form av värdmödraskap – och inte nog med det, Socialdemokraternas HBT-förbund vill dessutom direkt motverka att svenskar tar hjälp av en värdmamma utomlands.

Eftersom socialdemokrater nu allt oftare hamnar på samma sida som Sverigedemokraterna när det kommer till hbtqi känner vi tyvärr oss nödgade att fråga: Vilken annan fråga tänker ni byta åsikt i nästa gång?