I början av höstterminen 2021 införde en skola i Harrisonburg, Virginia en policy tänkt att göra livet lättare för elever med transidentitet. Nu tillfrågas elever om vilket pronomen och namn de använder vilket skolpersonal sen förpliktigas till att använda när de pratar om och tilltalar eleven. Om eleven uppgett ett pronomen som inte överensstämmer med deras biologiska kön får inte skolpersonalen berätta det för elevens föräldrar. Policyn är tänkt att säkra upp att elever med transidentitet känner sig bejakade under sin skoltid.

Men policyn är enligt en grupp föräldrar och lärare på skolan en inskränkning av deras religions- och yttrandefrihet. Nu har en stämningsansökan lämnats in mot skoldistriktet och målsäganden har fått hjälp av den mäktiga och konservativt kristna lobbyorganisationen Alliance Defending Freedom (ADF), rapporterar LGBTQ Nation.

Fallet är intressant och resultatet kan komma att bli prejudicerande för vilka typer av inkluderingspolicyn skolor kan införa i framtiden säger advokaten Amanda Reiman Johnson.

”Ett sådant här fall har aldrig prövats i Virginia förut, så det kommer vara väldigt viktigt för andra domstolar att se hur det faller ut. Den högsta domstolen i Virginia har som rutin vidhållit att föräldrar ska ha störst makt över hur deras barn uppfostras, vare sig det är inom utbildning eller religion”.