Den 1 januari 2023 tar Sverige över ordförandeskapet i EU-rådet och kommer att hålla i taktpinnen för rådets möten. Med den möjligheten framför dörren har HBT-Liberaler och Liberalerna tagit fram rapporten Orosanmälan befogad om läget för hbtqi-rättigheter i Europa. Rapporten presenteras av HBT-Liberaler och Liberalerna på West Pride idag och visar att hbtqi-rättigheter i framför allt i östra Europa går bakåt med raska steg.

Här rankas Sverige på en nionde plats ur ett regnbågsperspektiv, hela tre steg längre ner än i årets rankning från ILGA-Europe där Sverige hamnade på en sjätte plats. Mest akut för Sverige är enligt rapporten att kriminalisera omvändelseförsök.

– Vi står inför ett ordförandeskap och det är viktigt att vi städar framför egen dörr och får till ett förbud mot omvändelseförsök. Vi är glada för att det fått ett ökat parlamentariskt stöd genom att Moderaterna nu har anslutit sig till det. Att försöka omvända hbtqi-personer är häxkonster som måste få ett slut, säger Liberalernas partiledare Johan Pehrson till QX och får snabbt medhåll från HBT-Liberalers förbundsordförande Carl Otto Engberg:

HBT-Liberalers förbundsordförande Carl Otto Engberg.

–  Att få ett förbud på plats är en ‘key issue’ för att rättigheterna ska bli bättre för hbtqi-personer. I Sverige har vi haft ett fantastiskt sekel bakom oss där Liberalerna varit ledande, men nu har tempot för hbtqi-frågor stannat av. En ny könstillhörighetslag dröjer, vi saknar ett förbud mot omvändelseterapi och vi måste säkra att barn som föds in i regnbågsfamiljer genom värdmödraskap har samma rättigheter som andra barn, säger Engberg.

Pehrson och Engberg lyfter fram flera punkter där de anser att Sveriges lagstiftning inte håller måttet ur ett regnbågsperspektiv, men poängterar att vi sammantaget ligger ”skapligt till”, särskilt i jämförelse med länder i Östeuropa.

– I östeuropeiska länder är läget mycket värre och man står inför ett vägskäl. Med det horribla kriget i Ukraina har hbtqi-personer pekats ut i underrättelseuppgifter som militära mål och transpersoner tvingas simma över en flod för att lämna landet då de har fel könsmarkör i sina pass. Det akuta läget har gjort att fokus flyttats från Polen och Ungerns nedmontering av hbtqi-personers rättigheter vilket är farligt, vi måste kunna hålla de här sakerna i luften samtidigt, säger Engberg.

Här kan Sveriges stundande ordförandeskap i EU-rådet spela en viktig roll enligt Pehrson.

– En del av de länder som vi ser tummar på mänskliga rättigheter skulle idag aldrig ha platsat i EU om de ansökt om medlemskap. Jag vill ta initiativ till ett toppmöte där vi diskuterar hur kommissionen i framtiden ska hantera länder som nedmonterar demokratin och rättsstatens principer. Vi måste se till att vi kan frysa ekonomiska resurser för dessa länder, säger Pehrson.

Trots att rapporten vittnar om en dyster utveckling för regnbågsrörelsens rättigheter sett till Europa är Pehrson hoppfull att vindriktningen kan vändas.

– Mänskliga rättigheter, respekt för minoriteter och hbtqi-personer är inte något man har med bara för att det är trevligt. Det är viktigt på riktigt och vi måste fortsätta att driva på det här. Jag vill att vi får ett ökat fokus på den här kampen med vårt ordförandeskap i vår.

Rapporten presenteras i sin helhet klockan 16.30 idag av Carl Otto Engberg och Europaparlamentariker Karin Karlsbro (L) som medverkar på ett seminarium på West Pride.