Barn som blir till genom assisterad befruktning med donerade spermier utomlands har idag inte samma rättigheter vid en flytt till Sverige om barnet har två mammor eller en mamma och en pappa. Är barnets föräldrar olikkönade registreras båda föräldrarna automatiskt vid en flytt till Sverige, men är föräldrarna två kvinnor har den mamma som inte har genetiska band till barnet tvingats adoptera barnet för att registreras som förälder i Sverige.

Igår röstade riksdagen ja till en lagändring som gör att även kvinnliga par som får barn med assisterad befruktning utomlands automatiskt klassas som föräldrar i Sverige och säkrar att barnet har rätt till sina föräldrar.

– Det här är en stor seger. RFSL har tillsammans med drabbade föräldrar och kunniga jurister drivit den här frågan i många år. Lagändringen träder i kraft den 1 augusti och innebär alltså att Sverige inte längre kommer ha en lag som diskriminerar samkönade par utan likställer samkönade och olikkönade föräldrar där någon i paret fött barnet/barnen, säger Anna Nordqvist som är sakkunnig i familjefrågor på RFSL.

Samtliga partier röstade ja för lagändringen, förutom Sverigedemokraterna som argumenterade att lagändringen går emot barnrättsperspektivet.

”Förslaget som regeringen tagit fram riskerar att bli en förfalskning av barnets ursprung, eftersom kännedom om de faktiska genetiska föräldrarna inte garanteras för barnet” argumenterade Mikael Eskilandersson (SD).

Ett argument som inte Anna Nordqvist köper.

– SD:s argumentation kring barnperspektivet håller inte. Att barn rent juridiskt förlorar en av sina föräldrar vid en flytt till Sverige gör inte att barnet får en ökad möjlighet till kännedom om sitt genetiska ursprung. Våra nationella lagar är utformade för att styra föräldrar att välja ”rätt sätt” att bli gravid på, det vill säga det sätt lagstiftarna vill att man skaffar barn på. Något sådant fungerar inte i efterhand, när ett barn redan finns. Barn kan aldrig påverka hur de blir till och ska heller inte straffas för det. Det kan aldrig vara ett barns bästa att förlora en rättslig förälder för att föräldrarna inte valt, eller ens kunnat välja, att skaffa barn inom vården med en känd donator, säger Nordqvist.