Vi har genom decennierna slagits för hbtqi-rättigheter. Från 1944 års avkriminalisering av homosexualitet genom den liberala justitieministern Thorwald Bergquist till 70-talets erkännande av homosexualitet som en ”acceptabel levnadsform”. 1979 var det vår mångåriga riksdagsledamot Barbro Westerholm som drev igenom att homosexualitet ej längre skulle betraktas som en sjukdom.

Vårt partis stöd till hbtqi-samhället har varit helt avgörande för den positiva utvecklingen. Vi har stått bakom varje nödvändig reform. Det är därför Liberalerna gång på gång har utsetts till Sveriges bästa parti avseende hbtqi-frågor.

Med tanke på Göteborgs mörka förflutna som ”bögknackarstad” så sent som på 1990-talet är det ett stort framsteg att vi nu visar vägen genom ett regnbågshus.

Här får hbtqi+comunityt i Göteborg en trygg plats att mötas, arrangera, stötta varandra, dela information. Det blir en pusselbit i arbetet för att stärka livsvillkor och hälsa för hbtqi-personer.

Många turer

Det började med inrättandet av ett HBTQ-Råd direkt på en motion från oss. Det lyder direkt under kommunstyrelsen 2013 och är det första av sitt slag i Sverige. 2017 beslutade Kommunfullmäktige om den allra första planen för att förbättra hbtq-personers livsvillkor. En av åtgärderna i planen var att öppna ett regnbågshus. Alla partier utom SD stod bakom beslutet om en HBTQ-plan.

Under flera år av rödgrönt styre gjordes utredningar, hölls dialoger och möten men något Regnbågshus syntes inte till.

När allianspartierna tog över styret i Göteborg och förra året lämnade över uppdraget till Demokrati och medborgarservice med liberaler i ledningen började äntligen konkreta planer på ett hus.

I onsdags beslutade nämnden för Demokrati och medborgarservice och skrev avtal med klassiska Amerikahuset om inflyttning i november

Vi fortsätter jobba för att Göteborg ska vara den bästa staden att leva i för hbtqi-personer