Män som har sex med män får idag oftast nobben som blodgivare. Men snart kan det bli dags för en välkommen förändring. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att ”sammanställa kunskap och erfarenheter från andra länder om så kallad individbaserad riskbedömning”. Ett uppdaterat underlag kan leda till regler som låter fler lämna blod.

– Alla ska kunna lita på att donerat blod är tryggt och säkert och självklart är det positivt om ny kunskap kan innebära att antalet möjliga blodgivare ökar, säger socialminister Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Tobias Ström, ordförande för Stiftelsen Regnbågshjärtan, reagerar med ”stor glädje” då det är ett genombrott man kämpat för sedan 2019:

– Nu har regeringen äntligen visat på politisk vilja till förändring. Vi har länge uppvaktat regeringen och drivit frågan i samarbete med flera olika politiska partier. Detta är en viktig delseger för regnbågsblod!

”Grovt generaliserande regler”

Om du som homosexuell man vill donera blod idag måste du vänta ett halvår utan sex – även om du bara myser med en fast partner. Heteros behöver bara vänta i tre månader efter sexuell kontakt med en ny person.

– Dagens regler går inte att medicinskt motivera, det är grovt generaliserande regler som exkluderar massor potentiella blodgivare och samtidigt stigmatiserar en redan utsatt grupp, säger Tobias Ström.

Hos Regnbågshjärtan hoppas man att kunskapsbaserad blodgivning ska släppa fram fler blodgivare.

– Det finns gott om kunskap i frågan, den måste sammanställas och användas i Sverige. Det enda rimliga är att screeningen av blodgivare ska ske utifrån individens risktagande, inte vilket kön du eller din partner har.

”En viktig delseger” säger du. Vad hoppas ni på som nästa steg?

– Nu är det åter upp till myndigheterna, där finns det redan en vilja att ändra föreskriften. Det kommer tas fram ett nytt kunskapsunderlag och det arbetet kommer pågå i ungefär ett år. Under den tiden är det viktigare än någonsin att vi trappar upp vårt arbete med att uppvakta myndigheterna och bilda opinion så att vi ror detta i land.

Tobias Ström tillägger att regnbågsblod har ett stort stöd i samhället, och att alla som engagerar sig och spridet ordet spelar stor roll.

– Vore det inte fantastiskt om alla som vill ge blod, och kan göra det på ett säkert sätt, får lov att göra det?