Kubas lagstiftande församling beslutade i fredags enligt TT att en folkomröstning kring en ny familjelagstiftning skall genomföras den 25 september.

I familjelagstiftningen ingår även att öppna äktenskapet även för samkönade par inkluderat möjlighet att prövas som adoptanter. Även surrogatmödraskap skall bli legalt enligt det lagförslag som ligger.