Från och med den 1 juli i år finns inte längre kravet på att den som vill ändra sitt juridiska kön även måste sterilisera sig. Det är konsekvensen av att riksdagen under onsdagen röstade igenom en förändring som i praktiken redan avskaffats sedan den 10 januari i år. Då slog kammarrätten i Stockholm fast att tvångssteriliseringskravet strider såväl mot regeringsformen som europakonventionen.
-­ Nu när tvångssteriliseringskravet är borttagen är det av yttersta vikt att vi fortsätter att arbetet för att förbättra lagstiftningen, bland annat genom att ta bort 18 årsgränsen för byte av juridiskt kön. I riksdagsdebatten inför beslutet diskuterades 18-årskravet flitigt och från regeringspartiernas sida hävdades att frågan utreds inom regeringskansliet just nu. Det kommer vi självklart att följa upp, kommenterade under onsdagen Emelie Mire Åsell, förbundsordförande för RFSL Ungdom, beslutet.
Trots beslutet, som firades rejält under onsdagen av RFSL, RFSL Ungdom, KIM, Transföreningen FPES och Diskrimineringsbyrån i Uppsla så driver dessa vidare arbetet för att ge de som tvångssteriliserats upprättelse. Innan sommaren planerar de att lämna in ett skadeståndskrav för tvångssteriliserade till Justitiekanslern.

I januari 2012 demonstrerades det mottvångssteriliseringar på Mynttorget. Nu är de äntligen avskaffade även i lagtexten

Under onsdagen presenterade samtidigt TGEU, den europeiska samorganisationen för transpolitiska föreningar i Europa, en karta över transrättigheter när det gäller sterilisering och juridiskt erkännade av transsexuella.
I Norden är förutom Sverige även Island blåmarkerade vilket innebär att kravet på sterilisering inte finns. Länder som är markerade med orange tillåter könskorrigering men kräver fortsatt sterilisering. Länder som är markerade med rött erkänner inte transexuellas existens.