Handlingsplanen för HBTQI som trädde i kraft 2021 och ska gälla till 2023 innehåller bland annat strategier för hur äldre regnbågspersoner ska kunna åldras med respekt och tillgång till jämlik omsorg, hur unga regnbågspersoner ska säkras samma levnadsvillkor som andra och en plan för att motverka våld och diskriminering mot hbtqi-personer.

Men efter den nya regeringen kom på plats uppmärksammade tidningen Ottar att pdf-dokumentet med handlingsplanen och den tillhörande sidan plötsligt tagits ner från regeringen.se.

Istället för handlingsplanen kom det upp ett felmeddelande med texten: ”Sidan kan inte hittas. Med anledning av regeringsskiftet har ett stort antal sidor tagits bort”.

När Ottar kontaktade representanter för Regeringen kom handlingsplanen för hbtqi plötsligt tillbaka, men nu är den markerad som modifierad från den 31 oktober.

”I den tidigare versionen av dokumentet fanns ett förord. Det är nu borttaget” står det på regeringens hemsida.