På Barlastgatan 2 i centrala Göteborg finns nu ett regnbågshus till hbtqi-communityts förfogande. I den 600 kvadratmeter stora lokalen finns konferensrum, träningsrum, barnrum, kök och café, ateljé och en stor samlingslokal med plats för 100 personer. Det är både gratis att besöka och att boka lokalerna. Så vad ska den här massiva regnbågssatsningen användas till? Det bestämmer du. Det enda direktivet är att all aktivitet ska vara för hbtqi-personer.

– Ambitionen är att Regnbågshuset ska bli en plats där hbtqi-personers förutsättningar stärks. Regnbågshuset ska bli en plats där hbtqi-personer kan mötas, få stöd och skapa egna aktiviteter, säger Tanja Ramic som är projektledare för etablerandet av Regnbågshuset.

Det var i oktober 2021 som Göteborgs kommunfullmäktige gav nämnden demokrati och medborgarservice i uppdrag att ta fram en mötesplats för stadens hbtqi-personer. Ett uppdrag som ska ta Göteborg ett steg på vägen mot målet att förbättra regnbågspersoners livsvillkor till 2023.

I lördags var den officiella invigningen men det är först idag som Regnbågshuset öppnar för besökare. På schemat idag står pyssel och spelkväll med RFSL Ungdom Sydväst, volontärträff med Newcomers och en Queer filmkväll. Framåt i veckan finns också evenemang som en bokcirkel för bögar och förlossningsförberedande kurs för queera blivande föräldrar.

– Jag känner mig stolt över att vi tillsammans med målgruppen har format en verksamhet för hela hbtqi-communityt i Göteborg, säger Lotta Sjöberg, förvaltningsdirektör på demokrati och medborgarservice i Göteborgs Stad om öppningen i ett pressmeddelande.