I den ryske presidenten Valdimir Putin tal till nationen i torsdags betonade han den stora ansvaret som hans nation har för att bevara traditionella familjevärderingar.
Även om han aldrig specifikt nämnde ord som gay eller enkönade äktenskap handlade stora delar av hans tal om ett försvar för det hans er som det ryska synsättet när det gäller traditionella familjevärderingar.
I en översättning från engelska till svenska sa han:
I dag håller synen på moral på att revideras i många länder, nationella traditioner och skillnader mellan nationer och kulturer suddas ut. Samhället efterfrågas nu att inte bara erkänna rätten till var och ens samvetsfrihet , politiska åsikter och privatliv, men också en skyldig att, konstigt nog, jämställa det goda med det onda, i meningen av att vara motsatta koncept. Ett sådant ”uppifrån och ner”-förstörande av traditionella värderingar leder inte bara till negativa konsekvenser för samhället, utan är också i grunden ett odemokratiskt verkställande av abstrakta idéer, mot majoritetens vilja. En majoritet som inte accepterar de förändringar som sker.

Vi vet att fler och fler människor i världen stöder vår ståndpunkt i försvaret av traditionella värderingar, som i evigheter har varit den andliga och moraliska grunden för civilisationen och varje nation: de traditionella familjevärderingar , det äkta mänskliga livet, inklusive det religiösa livet, inte bara det materiella utan även det andliga livet, värderingar för mänsklighet och mångfald i världen.

Naturligtvis är detta en konservativ hållning. Men för att citera Nikolaj Berdjajev, är innebörden av konservatism inte att hindra rörelsen framåt och uppåt, men att hindra rörelsen bakåt och nedåt till den kaotiska mörkret, att återvända till ett primitivt tillstånd.

Hela talet på ryska

I torsdags höll Vladimir Putin tal till nationen
Dmitrij Medvedev och Vladimir Putin efter torsdagens tal till nationen