Det är sedan några år tillåtet för transpersoner att byta juridiskt kön i Indien. Men enbart mellan man och kvinna, och enbart efter det att personen genomgått könskorrigerande operationer. Den könskorrigerande vården i Indien bekostas av privata sjukförsäkringar, försäkringar som många transpersoner inte har eftersom det vanligen är arbetsgivaren som står för dem. Även transpersoner som har ett arbete som inkluderar sjukförsäkring kan tvingas betala sin vård själva, eftersom inte alla försäkringsbolag anser att försäkringen omfattar könskorrigerande vård.
Det nya tredje könet kräver inte vare sig diagnos eller könskorrigerande behandling. Det innebär att bokstavligen miljoner transpersoner nu kommer accepteras som fullvärdiga medborgare. Samtidigt kommer de lättare kunna få tillgång till ransoneringskort och andra insatser för fattiga, något som
tidigare varit svårt för dem
Transorganisationer välkomnar beslutet.
Transaktivisten Laxmi Narayan Tripathi,som anmälde ärendet, menar att domen är ett stort steg framåt.
– Idag sa domare Radhakrishnan och domare AK Sikri att en nation kan utvecklas först när den ger alla rättigheter och mänskliga rättigheter till sina
medborgare, sade Tripathi när domslutet offentliggjordes.
– I dag är jag en stolt medborgare i Indien, avslutade hon.
Domen innebär också ett förbud mot att diskriminera transpersoner och att transpersoner kommer kategoriseras som OBC, Other Backward Class, och därmed få tillgång till en del riktade stödinsatser för underprivilegierade grupper, bland annat bättre möjlighet att få statliga anställningar.
Raveena, sekreterare i organisationen Mitwa, välkomnar det beslutet.
– Jag tog examen i filosofi och jag kan nu söka arbete som statstjänsteman. Även om det bara är ett första steg för våra rättigheter, är det ett viktigt sådant, sa Raveena.
Den indiska transrörelsens kamp för att staten ska erkänna deras identitet och se dem som medborgare med lika rättigheter har pågått länge. Den brittiska kolonialmaktens kriminalisering upphävdes 1949, i samband med självständigheten, men det strukturella förtrycket mot gruppen kvarstår.
Transpersoner i Indien föraktas ofta av allmänheten, trakasseras av polisen och risken för att utsättas för hatbrott är stor. Men på senare år har situationen förbättrats något. Sedan 1994 har transpersoner haft rösträtt och sedan 2009 är det också möjligt att på sitt röstkort ange Other istället för Man eller Kvinna. Möjligheten att få ett tredje juridiskt kön finns sedan några år på delstatlig nivå, i några delstater.
I delstaten Tamil Nadu, som införde ett tredje juridisk kön redan 2008, finns också en ”Transgender Welfare Board” vars uppgift är att verka för lika möjligheter för transpersoner.
Många transaktivister vill se något liknande på nationell nivå. En av dem är Raveena som menar att nästa viktiga steg är inrättandet av en ”Transgender Welfare Board” på nationell nivå, och att Mitwa nu kommer börja arbeta för det.

Mot dessa framgångar ska ställas det faktum att Indien förra året kriminaliserade homosexuella handlingar. Än finns alltså lång väg kvar att gå för Indiens hbtq-rörelse. Det är snart val i Indien och hbtq-rörelsen hoppas nu på att tisdagens dom ska innebära att parlamentet efter valet river upp Sektion 377 i den indiska strafflagen.

Faktaruta transpersoner i Indien :

Hijras: transpersoner och intersexuella som är födda som män och ofta genomgår kastrering.
Kothis: män som har sex med män och identifierar sig som kvinnor och ofta klär sig feminint.
Shiv-Shakthis och Jogtas : transpersoner som är födda som män och tjänar en gudinna, ibland iförda kvinnliga kläder och attribut.
Transmen och transmasculine: transpersoner födda som kvinnor men som identifierar sig mer eller mindre som män.
Intersexuella
Genderqueers

Ca 2 miljoner indier antas vara transpersoner, enl Associated Press
Andra länder med tre juridiska kön: Pakistan, Bangladesh, Australien, Nya Zeeland, Nepal, Sydafrika.

Aktivisterna Simran Sheikh och Amitava Sarkar kramar om med Abhina Aher, till vänster, i firandet av Högsta domstolens beslut
Fest i Mumbai!