Det blir 42-åriga Alice Bah Kuhnke som tar över ansvaret för regeringens övergripande arbete med hbtq-frågor. Bah Kuhnke är Kultur- och demokratiminister och kommer närmast från posten som generaldirektör för Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (tidigare Ungdomsstyrelsen).
I ett pressmeddelande från RFSL och RFSL Ungdom välkomnar man att hbtq-frågor tog upp i Stefan Lövéns (s) regeringsdeklaration. Han nämnde bland annat att många hbtq-personer mår dåligt ”i dagens samhälle” i det avsnitt där arbetet med hälso- och sjukvård togs upp. I avsnitt kring fördomar och rasism inkluderades år sexuella läggning eller könsidentitet. Han använde även begreppet ”stjärnfamiljer” i samband med föräldraförsäkringen. Och han utlovade att arbetet mot hatbrott skall prioriteras.
I avsnittet kring bistånd lyfte Lövén förutom bekämpande av fattigdom liksom fokus på miljö och demokrati specifikt kvinnors egenförsörjning och
självbestämmande. Hbtq-gruppen nämndes inte, en fråga som fanns med i regeringen Reinfeldt förklaringar.
RFSL och ungdomsförbundet planerar nu för att uppvakta de nya ministrarna för att bevaka att löften som getts uppfylls. ”Upp till bevis” är budskapet från organisationerna.
I pressmeddelandet nämner de specifik samtal med justitieminister Morgan Johansson (s) kring en översyn av utlänningslagen och smittskyddslagen. De hoppas på möte med Bah Kuhnke och de utlovar att ligga på regeringen i biståndsfrågor, och att trycka på i skadeståndsfrågan gällande transsexuella som tvångssteriliserats. En fråga de noterar inte nämndes i regeringsförklaringen.