M och KD om situationen med homoadoptioner

– Det är problematiskt, och det visar på att det finns en lagstiftning som inte fungerar i verkligheten och att det finns aktörer längre ner i kedjan som sätter stopp i maskineriet. säger Olof Lavesson (M).

M: Sätta press på adoptionsorganisationerna
Enligt Lavesson borde adoptionsorganisationerna inte gömma sig bakom politiska skygglappar, istället borde de hjälpa samkönade par som vill adoptera och ta kontakt med länder där homoadoptioner är möjligt.

– Vi har försökt driva debatten om detta med Adoptionscentrum, men om det ändå inte fungerar måste vi möjligen ge uppdrag via myndighet, som i sin tur ska uppmuntra dem att ta kontakt även i länder där man accepterar samkönade par, säger Lavesson.

”Finns en rädsla hos adoptionsorganisationerna”
Lavesson beskriver även hur det kan finnas en rädsla bland adoptionsorganisationerna när det kommer till homoadoptioner.

– Min bild är att man inte vill ta i frågan, man är rädd att stöta sig med de kontakter man har, det finns en rädsla att det skulle försvåra andra adoptioner om de skulle arbeta mer aktivt med denna fråga, säger Lavesson.

KD: Barn har rätt till en mamma och pappa
Kristdemokraterna har dock en annan uppfattning i denna fråga. De kommer inte att arbeta för att möjliggöra fler homoadoptioner inom den närmaste framtiden.

– Eftersom vi alltid utgår från barnets behov så finns det inte så mycket att tycka om den rådande situationen. De frågorna faller ju lite med tanke på hur vi står. Vi ser till Barnkonventionen, det vill säga att ett barn har rätt till en mamma och en pappa, och det ska man tillgodose så långt som möjligt, säger Emma Henriksson (KD).

Under 2002 röstade Kristdemokraterna mot homoadoptioner. Moderaterna var inte heller helt övertygade och lade ner de flesta av sina röster. En av dem som dock gick emot partilinjen och röstade för lagändringen var Anna Kinberg Batra, Moderaternas nuvarande partiledare.

– Moderaterna har kommit ut från garderoben sedan dess, vi hade fel då. Vi levde inte upp till vår ideologi, men det gör vi nu. När det gäller Anna Kinberg Batra så har hon alltid stått för homosexuellas rättigheter, det kan jag gå i god för, säger Lavesson.

M: Dörren för homosexuella är tyvärr stängd
När det gäller dagens situation kring homoadoptioner tror inte Lavesson att man ska ändra för mycket i lagstiftningen, viljan måste komma från adoptionsorganisationerna.

– Man kan inte säga att det sker en diskriminering av homosexuella, däremot kan man konstatera att dörren är stängd. Jag tycker dock att man ska akta sig för att peta för mycket i lagstiftningen, men det borde finnas någon typ av uppmuntran till adoptionsorganisationerna att söka sig till länder som godkänner adoptioner till samkönade par, säger Lavesson.

MIA: Vi kan inte bestämma över adoptionsorganisationerna
Den myndighet som godkänner adoptionsorganisationerna har även makten att dra tillbaka deras auktorisation. QX har pratat med MIA, Myndigheten för Internationella Adoptionsfrågor och ifrågasatt hur de kan godkänna adoptionsorganisationer som stänger ute homosexuella från adoptioner?

Enligt MIA kan de dock inte tvinga adoptionsorganisationerna att inleda vissa samarbeten och strunta i andra. Adoptionsorganisationerna prövas återkommande, om lagstiftningen är otillräcklig är det MIA:s uppgift att uppmärksamma politikerna på detta.

Läs också: Inga homoadoptioner på över tio år – trots svensk lag