Ännu en folkomröstning kring samkönade äktenskap har genomförts i Europa.
På initiativ av det kristdemokratiska partiet PDC presenterades lagändringar som dels handlade om skattefrågor kring äktenskap, men även innehöll en skrivning där dagens könsneutrala skrivning i landets konstitution skulle formuleras så att äktenskap endast får ingås mellan en man och en kvinna.
Resultatet av omröstningen, som hölls i söndags, blev hårfina 50,8% mot och 49,2% för det kristdemokratiska förslaget.
– Detta initiativ var tydligt framlagt i en anti-hbtq-anda om än maskerat som förslag till skattereform, kommenterar ILGA-Europas medordförande Joyce Hamilton. Schweizarna såg igenom detta och sa ifrån.
– Tiden fram till folkomröstningen har varit pressad för våra medlemsorganisationer och andra hbtq-aktivister i Schweiz, fortsätter Hamilton och säger att det är ”underbart” att deras kampanjarbete gett resultat.
– Deras kampanj hjälpte de röstberättigade att förstå vad som stod på spel genom at tydliggöra att det inte alls handlade om skatter samtidigt som man varnade för att de utan vilja riskerade rösta för en ojämlik förändring.

Folkomröstningar kring enköande pars möjlighet att ingå äktenskap har tidigare genomförts på Irland, i Slovenien, Slovakien, Liechstenstein och Kroatien. I såväl Slovenien som Kroatien blev det tydliga nej till att låta äktenskapslagarna omfatta enkönade par medan befolkningarna i Liechstenstein och på Irland röstade klart ja. I Slovenien infördes förra året en könsneutral äktenskapslag trots tidigare negativt resultat i folkomröstningar, och efter ännu en folkomröstning upphävdes lagen.


Se tidigare artiklar

Ja på Irland – vilken fest!

Nej till äktenskap i Slovenien

Äktenskap klart i Slovenien

Slovakien: Folkomröstning ogiltigförklarad

Kroatien folkomröstade mot äktenskapet

Slovenien: Folkomröstning sa nej till lika rättigheter

Liechstensteinarna sa ja till partnerskap