En närmast unik situation har uppstått i Finland efter att 100 000 namn samlats in för att stoppa den könsneutrala äktenskapslagen.
”Medborgarinitiativ” kan med nog många namnunderskrifter tvinga fram en behandling i den Finska riksdagen. Initiativet har döpts till ”Äkta äktenskap” och lämnades in den 22 juni i år av initiativtagarna Jukka Rahkonen och Pasi Turunen med stöd av ett antal kristna grupperingar.
Att tvinga fram en frågas behandling i finska riksdagen med 50 000 namnunderskrifter blev möjligt 2012 efter en grundlagsändring.
Att Finland röstade igenom en könsneutral äktenskapslag blev möjligt just genom ett sådant initiativ. Under 2013 genomfördes namninsamlingen under stridsropet ”Ja” och nära 200 000 namn kom in. Den 28 november 2014 antog så riksdagen med röstsiffrorna 105 – 92 den nya lagen. Men först kommande vår, mars 2017, kan de första samkönade paren verkligen ingå äktenskap.
Om inte ”Äkta äktenskaps” initiativ lyckas med sitt mål att förhindra par av samma kön att ingå borgerligt äktenskap.

Följ debatten via riksdagens hemsida