– Synen på homosexuella är inte positiv, islam fördömer homosexualitet. Det är man och kvinna som är det rätta sättet att leva, allt annat är förkastat. Det är ”lahvat” (sodomi) en man får inte ha sex med en annan man, säger han.

Ardeshir Bibakabadi förklarar att många muslimska män har fysisk kontakt med andra män, men att det är kärleken och den sexuella handlingen som föraktas. I exempelvis Tunisien, Irak, Iran förkommer naturligtvis homosexuella relationer, men den sexuella handlingen blir dömd och de som har sexuella relationer eller öppet visar sin kärlek avrättas.

Det är machokulturen som styr och dessutom finns ett starkt tryck från familjen, det har ingenting med Gud att göra, berättar Ardeshir Bibakabadi som själv har levt med en kvinna men aldrig kände sig hel då.

– Före den iranska revolutionen 1979, under Shahens tid, var det mycket mer tolerans mot homosexuella. Men därefter drogs Iran tillbaka 100 år i tiden och homosexualitet likställs nu med sodomi. Iran blandar också ihop homosexualitet med pedofili, vilket naturligtvis är en grov misstolkning, säger han.

Däremot är transexualitet mer accepterat, berättar Ardeshir Bibakabadi, men ofta tvingar samhället folk att byta kön genom påtryckningar och övertalningar vilket kan få fruktansvärda konsekvenser för personen. Och oftast tror de att alla homosexuella egentligen bara vill byta kön. Okunskapen är påtaglig menar han.

– Även om bögar fördöms hårdast, så har även lesbiska i Iran svårt att vara öppna. De blir också hårt dömda, särskilt av sina egna landsmän som känner att deras manlighet blir hotad. Däremot har lesbiska lättare att skydda sig än vad bögar har, två karlar ihop anses värre än två kvinnor, säger han.

Naturligtvis finns det många toleranta iranier också påpekar Ardeshir Bibakabadi, men de är väldigt osynliga. När det gäller att kunna förändra synen på hbt-personer i Iran tror han att det enda sättet är politiskt.

– Sverige måste ställa krav när det gäller mänskliga rättigheter i Iran, annars är det oansvarigt. Varför samarbetar västvärlden med en sådan regim överhuvudtaget? frågar han retoriskt.

I Iran finns bara skyldigheter, och när någon straffas påverkar det hela familjen. Som hbt-person i Iran tycker folk att du får skylla dig själv eftersom du ”har valt det livet”. Och om du som hbt-person känner att du bara vill leva ditt liv så finns det ingen i Iran som skyddar dig förklarar Ardeshir Bibakabadi.

Det enda sättet att påverka fördömandet av hbt-personer i Iran är att synliggöra det mer och informera om att det inte ”går över”, att man faktiskt är född så.


Läs även om:

Mushin Hendricks och filmen A Jihad for Love Iransk organisation kämpar för hbt-rättigheter

Homans hemsida