Till Kristdemokraternas riksting hade Caroline Szyber, Erik Slottner och Magnus Kolsjö motionerat om att partiet skulle ändra uppfattning och ansluta sig till samma linje som de övriga tre allianspartierna och den rödgröna oppositionen – och alltså riva upp lagens krav på sterilisering. Partistyrelsens svar på motionen i frågan om steriliseringarna var svävande, och tog inte klart ställning utan nämnde till exempel att man ville invänta remissinstansernas synpunkter på Socialstyrelsens förslag om att ändra lagen innan man bestämde sig. Eftersom denna överlämning sedan skett, efter det att motionssvaret skrevs, så var vi några som ändå trodde att det fanns en möjlighet till en förändrad hållning i partiet.

Men så blev det alltså inte. Under rikstingsdebatten gjorde vice partiordförande och Barn- och äldreminister Maria Larsson det väldigt klart att partiet inte har ändrat uppfattning utan att kravet på steriliseringar kvarstår. Larsson var också mycket tydlig med att hon anser att det är fel att använda ordet tvångssteriliseringar över huvud taget eftersom ”det är ett frivilligt beslut från individen själv att byta kön”. 

I och med detta kommer vi inte längre att försöka påverka Kristdemokraterna i den här frågan, eftersom vi bedömer det som utsiktslöst under överskådlig framtid. Vi kommer istället att inrikta oss helt på de övriga allianspartierna, som nu har ett stort ansvar. Nu är det dags att visa att de löften som gavs under bland annat RFSL:s partiledardebatt under förra årets Stockholm Pride om att steriliseringskravet skulle tas bort var allvarligt menade.

Lagen (1972:119) om fastställelse av kön i vissa fall, är en rest från en tid då Sverige tvångssteriliserade fler grupper i samhället än den grupp som nu är föremål för steriliseringarna. Också på den tiden fanns de som argumenterade för att det inte var frågan om något tvång – de tvångssteriliserade hade ju ofta skrivit under på att de ville ha steriliseringen. Problemet var bara att de hade gjort detta för att få något annat: en abort, ett frisläppande från en anstalt, ekonomiskt bistånd. Idag betraktar vi detta som just tvång och precis på samma sätt förhåller det sig med tvångssteriliseringarna av transpersoner. Personer går med på steriliseringarna för att få något annat, som annars inte kan uppnås: ett nytt juridiskt kön. Detta är inte ett frivilligt beslut. Detta är en kränkning av en grupp människors mänskliga rättigheter.

 Europadomstolen, Den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, slog 2006 fast att det är en social rättighet att få sin könstillhörighet juridiskt fastställd, utan ”orimliga” krav. Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter, Thomas Hammarberg, rekommenderar i sin nya rapport om hbt-personers situation i Europa, Europarådets medlemsstater att ta bort steriliseringskrav och andra tvingande krav på medicinska ingrepp för personer som vill ändra juridiska kön.

Nu är det dags för Kristdemokraternas regeringskolleger att visa att ni är partier som respekterar allas mänskliga rättigheter, och att de inte vill att Sverige ska vara ett land som riskerar att få kritik av Europadomstolen för vår lagstiftning. Det är dags att visa att ni inte låter er styras av Kd utan driver er egen politik: lägg fram ett lagförslag som gör att Sverige inte fortsättningsvis kränker transpersoners mänskliga rättigheter.

Just nu är RFSL och RFSL Ungdom i Almedalen. På torsdag har vi ett seminarium tillsammans med Diskrimineringsbyrån i Uppsala och FPES – om just tvångssteriliseringarna. Det bestämde vi för flera månader sedan, för att vi antog att inget drastiskt skulle ha hänt i frågan. Tyvärr hade vi rätt. Men det är väldigt glädjande att frågan nu uppmärksammas allt mer, av allt fler. I längden kommer det bli omöjligt för de övriga tre allianspartierna att inte agera och köra över Kd. Frågan är bara hur lång tid det kommer att ta.

Frågan om tvångssteriliseringarna och de andra förändringarna av Lagen om fastställelse av kön ingår i vår kampanj Gör det bättre, som vi lanserar i Almedalen. I kampanjen sätter vi särskilt fokus på, förutom transpersoners situation; asylsökande hbt-personers rättigheter; en mer inkluderande familjepolitik; förbättrad hiv-prevention och översyn av smittskyddslagen; unga hbt-personers situation; och kampen mot hatbrotten.

För er som är i Almedalen:
Seminariet är på torsdag 13.30-15 på Högskolan, sal E41: ”Ska tvångssteriliseringslagen få fylla 40?”