För första gången har EuroPride arrangerats i ett östeuropeiskt land. Ett land där det tidigare har varit problem med att genomföra Prideparader. Men idag var det solstrålar som mötte deltagarna även om inledningen blev lite stökig då en grupp aggressiva motdemonstranter försökte störa paraden.
RFSLs förbundsordförande Ulrika Westerlund är en av de svenskar som är på plats i Warszawa och hon berättar för QX att polisen snabbt omringade motdemonstranterna.
– Det märks att det finns en motrörelse men de är mycket färre än EuroPride-detltagarna, säger hon och berättar att det var slående hur bred den internationella närvaron var vid dagens parad.
– Här fanns grupper från såväl Mexiko som New York och Vancouver, berättar hon om den parad som enligt nyhetsbyråerna samlade 8000 deltagare.
Westerlund har under veckan deltagit i en stor europeisk fackföreningskonferens om hur hbt-frågor skall hanteras och hon berättar att det parallellt pågick en näringslivskonferens med samma tema.
Pridearrangörerna har enligt Stockholmsmodell även haft ett Pride House där det under veckan pågått ett antal föreläsningar. Bland deltagarna märktes svenska EU-parlamentarikern Christoffer Fjellner (m) som berättade om att vara konservativ och driva rättighetsfrågor för hbt-personer.
– Han har fåt mycket uppmärksamhet för detta i Polen och man hoppas att han skall kunna påverka de polska partier som ingår i samma EU-grupp som svenska moderaterna, berättar Westerlund.
Andra svenska inslag var Gaypolisföreningen, Stockholms Gaykör, Freddy Mercury-kören, riksdagsledamoten Agneta Berliner (fp) liksom ”bögjäveln” och översättaren Stefan Ingvarsson.
– Vad tar du med dig hem från EuroPride till Stockholm Pride?
– Kanske en glädje över att det är tydligt att samarbetsorganisationen för Pride i Europa, EPOA, tagit ett steg mot en mer politiskt håll genom den politisk markeringen att förlägga festivalen i Warszawa., svarar Ulrika. Det verkar ske en ökad internationalisering och en samtidig utveckling åt ett mer politiskt håll av den internationella Priderörelsen. Svenska Pride kallar sig en festival för ”party och politik”, vilket inte står i motsättning tillvarandra.
EuroPride i Warszawa avslutas under söndagen. EuroPride 2011 hålls i Rom och 2012 i London.