När Montenegros första Prideparad hälls under onsdagen i turistorten Budova, möttes den av våldsamma motdemonstranter.
De 20-talet deltagarna i Prideparaden skyddades av polis men överöstes av stenar, flaskor och andra objekt blandat med slagord om att ”döda bögar”.
– Idag är en olycklig dag för Montenegro, konstaterar ILGA-Europas Evelyne Paradis i ett uttalande.
– En grupp lhbti-medborgare utövade sin grundläggande rättighet att mötas i det offentliga och uttrycka sina åsikter på ett fredligt sätt. Olyckligtvis använde andra medborgare våldsamma metoder för att förneka sina landsmän denna grundläggande rätt.
– Montenegro är ett kandidatland till EU. Myndigheterna fullföljde sin plikt att garantera mötesfriheten för lhbti-aktivisterna och deras vänner. Men dagens händelse visar tydligt att trots vissa positiva förändringar när det gäller antidiskrimineringslagar, finns ett enormt behov av utbildning och medvetandegörande att ta tag i för landets myndigheter för att förespråka de grundläggande principer och värderingar om mångfald och respekt för mänskliga rättigheter som gäller för den Europeiska unionens medborgare, avslutar Paradis.

lhbti står för lesbisk, homo- bisexuell, transperson och intersexuell och är motsvarigheten till det svenska uttrycket hbtq som står för homo-bisexuell, transperson och queer.