Vid helgen årsmöte för föreningen Stockholm Pride kunde ett minusresultat för 2022 års festival på nära två miljoner redovisas. Orsaken förklaras med svårigheterna med att efter två års fysiskt uppehåll återigen dra igång parken, paraden och ett fullskaligt Pride House. ”Styrelsen och verksamhetsledning hade täta kontakter ang. budget i o m det svåra läget som uppstod i o m det djupt tragiska kriget i Ukraina,” skriver de i verksamhetsberättelsen.

De delar av festivalens kostnader som gått över budgeten har handlat om scenproduktionen i PridePark anges i verksamhetsberättelsen. Ordföranden Fredrik Saweståhl berättar för QX att det uppstått intern diskussion om att Scenproduktionen anges som den enda som drog över budget.

– De delar av festivalens kostnader som gått över budget handlar om produktionen av PridePark inklusive scenproduktion främst på grund av allmänna kostnadsökningar, förtydligar han.

Den stora förlusten förklaras även med att utställare inte hittat tillbaks till parken och att regn påverkade biljettintäkterna negativt.

För att klara förlusten används ”regnfondens” och ”året runt-fondens” reserverade medel och det egna kapitalet minskas därmed från ca 3,7 miljoner till drygt 1,7. Totalt kostade 2022 årsfestival knappt 13,8 miljoner att genomföra och intäkterna landade på lite drygt 11,8 miljoner. I verksamhetsberättelsen skrivs att det såldes 5004 veckobiljetter och till Pride Park såldes 10 358 dagsbiljetter, med en topp på lördagen då 4807 stycken såldes medan till den regniga fredagen såldes endast 739 dagsbiljetter. Till Pride House sålde under veckan totalt 403 dagsbiljetter. Totalt bedömer styrelsen och festivalledningen i verksamhetsrapporten att festivalen 2022 besöktes av ungefär lika många som den sista festivalen innan pandemin.

För att sy ihop hela festivalen hjälpte omkring 500 volontärer till och festivalens riktiga publikmagnet, Prideparaden, samlade 120 startgrupper och fick nära en halv miljon som tittade på utmed paradvägen.

Fredrik Saweståhl fick vid årsmötet förtroende som ordförande ytterligare 1 år.  Michał Budryk valdes till vice ordförande, Per Wahlberg till kassör och i styrelsen sitter även Cornelia Karlsson, Mats Nordström, Ingvar Eklund, Anne Höglund, Johan Molander, Vera-Linn Lanängen, Marcus Sköld och Bobin Lilja.

Fredrik Saweståhl offentliggjorde förra veckan 2023 års tema, ”Fira mångfalden” och festivalens jubileum.

– Att Stockholm Pride fyller 25 år ska firas riktigt ordentligt. Jubileet och allt arbete som lagts ner från så många för mångfald och friare liv för hbtq+-personer ska hyllas och firas. Vi vill ge utrymme till alla som varit med i kampen att jubilera, sa han Fredrik Saweståhl.

Innan Pride hölls årligen Homosexuella Frigörelseveckan mellan åren 1977 till 1997 och 1971 hölls den första demonstrationen för homosexuella rättigheter i Stockholm under Midsommarhelgen.

Artikeln uppdaterad 2023-04-03 med kommentar från Fredik Saweståhl om överskriden budget.