Trots oväntade regn ägde den årliga Pride-paraden rum i Chiles huvudstad den 25 juni. Över 180 000 personer deltog, vilket överträffade tidigare år. Arrangörerna hade skjutit upp paraden på grund av kraftiga regn som har beskrivits som de värsta på 30 år.

Under paraden krävde deltagarna reformer av antidiskrimineringslagen, stöd från regeringen för hbtq-rättigheter och ett stopp för våldet mot hbtq- och intersexpersoner. Trots vädret var uppslutningen imponerande med omkring 180 000 deltagare varav flera ambassadörer. Kritik riktades också mot regeringen för bristande framsteg när det gäller rättigheter för sexuell och könsmångfald.