Stämningen höjdes även av USAs historiska beslut att homosexuella par nu har en konstitutionell rätt att gifta sig! Det var också första gången som Helsingfors Pride hölls efter att Finland fått en könsneutral äktenskapslag.
Här är bilder från det fantastiska tåget i Helsingfors.