Migrationsverket och migrationsdomstolen gör fel!

De säger att det inte är faligt nog att bo i dessa länder och de har till och med sagt att en lesbisk kvinna från Kenya som gett ut lesbiska kärleksdikter får skylla sig själv för att hon lever farligt i Kenya. Bara för att hon gav ut dessa dikterna och då offentliggjorde sin sexuella läggning. Men vi i Centerpartiets HBT-nätverk säger att migrationsverket och migrationsdomstolen har fel! Det är farligt att vara en HBT-person i dessa länder. Man väljer inte själv vilken sexuellt läggning man har, och visst man kan välja att visa det offentligt eller att hemlighålla dt. Men att hålla en del av sig själv hemlig. Är att inte helt och hållet kunna vara sig själv. Att ständigt gå med en mask och låtsas vara nåt man inte är, det är ohållbart. Det funkar inte! Man mår inte bra av det. Dessutom så är det en männsklig rättighete att få ha den sexuella läggningnen man har. Man ska inte bli bestraffad på grund av sin sexuella läggning. Svergie har skrivit under FN:s konvention för mänskliga rättigheter. Det innebär då att vi ska skydda männsikor som på grund av att de inte kan leva ett tryggt liv i sitt egnet hemland. Vilket då innebär att de som behöver asyl i Svergie, också ska få det!
Så migrationverket och migrationsdomstolen: Ni har fel!
Vi önskar och drömmer om den dagen då det inte ska spela någon roll vilken sexuelläggning man har, oavsett vart i världen man bor. Att det ska vara personen man dömer, inte könet, religion, hudfärgen eller den sexuella läggningen. Men fram tills att den drömmen är uppfylld så ska man få asyl i Svergie om det är så att man lever ett farligt liv i sitt hemland på grund av sin sexuella läggning.