Moderaterna strävar efter ett samhälle där alla bemöts och bedöms som de individer de är. I ett fritt och öppet samhälle är möjligheterna som störst att vara den man är samt leva med och älska vem man vill. Vi kan konstatera att Sverige även när det gäller frågor som rör homo-, bisexuella och transpersoner är ett lite bättre land att leva i nu än det var för fyra år sedan. Regeringen Reinfeldt har levererat på flera viktiga områden.
Ett antal exempel på vad som skett under den gångna mandatperioden visar på både stora reformer och andra betydelsefulla åtgärder. Bland det som genomförts märks könsneutrala äktenskap; Bättre diskrimineringslagstiftning; Gemensam myndighet för diskrimineringsfrågor; Fokus på hbt-ungdomars hälsa; Frågor kring våld i samkönade relationer har lyfts och uppmärksammats; Kampen mot hatbrott har stärkts med flera skärpningar; Sveriges arbete och position i EU och FN har flyttats fram och Sveriges röst är tydligare; Biståndet har reformerats och hbt-perspektivet fått plats i politiken och i kontakterna med mottagarländerna.
Det finns områden att jobba vidare inom. Vi vill vara tydliga med våra prioriteringar. Ett viktigt område är behovet av en modern sexualundervisning i skolan. Det förekommer kränkningar på grund av kön, etnicitet och sexuell läggning i skolan. Därför är det viktigt att landets lärare har utbildning för att kunna undervisa om homo-, bisexuella och transpersoner. Det är också viktigt att hbt-perspektivet finns med i den ordinarie undervisningen och att det inte används litteratur som uttrycker sig nedsättande om homo-, bisexuella och transpersoner.
Kampen mot hatbrotten och för ett väl fungerande rättsamhälle måste fortsätta stärkas.
Frågor som rör transpersoner måste få sin lösning. Kravet på tvångssterilisering före ett könsbyte måste slopas. Namnlagen och annan lagstiftning som utgör hinder för transpersoner ska ses över och reformeras.
För oss moderater är det också viktigt att fortsätta arbetet mot diskriminering inom EU och internationellt. Vårt mål är att samkönade äktenskap och registrerade partnerskap ska erkännas i hela EU. Trygga familjer är viktiga i hela Europa. Vi strävar också efter att EU:s diskrimineringsdirektiv får en bra utformning som inte missgynnar hbt-personer.
Vi är övertygade om att fyra år till med Fredrik Reinfeldt som statsminister ger ett ännu bättre Sverige för hbt-personer.