– Andra länder har sprungit om Sverige med en mer modern lagstiftning. Det är hög tid för Sverige att följa efter. Sverige ska vara ett land i framkant när det gäller transpersoners rättigheter, säger socialminister Annika Strandhäll (s) i samband med att regeringen under torsdagen lämnar in en lagrådsremiss om modernisering av könstillhörighetslagen.

I lagrådsremissen föreslås att nuvarande könstillhörighetslagen ersätts av två nya lagar. En lag om ändring av det kön som framgår av folkbokföringen – den administrativa processen, och en lag om vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen – den medicinska processen.
Det innebär att en juridisk förändring av könstillhörighet kan göras utan kontakt med vården.

– Transpersoner drabbas i högre grad än samhället i stort av psykisk ohälsa. Vi vill ge transpersoner mer makt över sina liv, sina kroppar och sin identitet. Vår föreslagna modernisering av könstillhörighetslagen är ett viktigt steg i rätt riktning, menar Strandhäll.

I förslaget vill regeringen även ”förenkla processen” för unga transpersoner.

– Det här är ett viktigt steg i rätt riktning för att fler ska kunna ha makt att bestämma över sina egna liv och sina egna kroppar. Jag hoppas att vi oavsett hur riksdagen ser ut efter nästa val får igenom denna viktiga lagstiftning, säger Strandhäll i ett pressmeddelande.

I ILGA Europas Regnbågsindex över ländernas HBTIQ-politik har Sverige hamnat efter på senare tid. Numera klassas Sverige som 10:e land med endast Island bland de nordiska länderna efter. Bland annat kritiseras Sverige för den icke uppdaterade könstillhörighetslagen.

Ulrika Westerlund som på regeringsuppdrag under 2017 utredde transpersoners livsvillkor välkomnar lagrådsremissen.
– När vi jobbade med utredningen om transpersoners levnadsvillkor under 2017 var det väldigt tydligt att bristen på en ny könstillhörighetslag påverkade många väldigt negativt, säger Westerlund till QX.
– Vi såg bland annat exempel på godtyckliga avslag från Socialstyrelsens rättsliga råd och läkare berättade om att de la ner tid på att skriva ner saker i folks journaler enbart för att det skulle kunna användas vid en senare ansökan till rättsliga rådet – inte för att läkaren själv tyckte det var relevant information. Det är mycket positivt att regeringen nu äntligen går vidare med förslagen och i lagtext separerar ändringen av juridiskt kön från eventuella medicinska behandlingar.