SLM Stockholm höll under onsdagskvällen årsmöte i sina lokaler på Wollmar Yxkullsgatan. Ett 60-tal personer var med och kunde höra flera positiva signaler från kassör* och ordförande*.

I samband att ordföranden i slutet av mötet lyfte rykten som ”medlemmar sprider” om att det går dåligt för SLM, så presenterades statistik som visar en 10% ökning av antalet besök under 2018 jämfört med 2017. Framförallt har fredagarnas pub-kvällar och sektionernas träffar på söndagar ökat. I verksamhetsberättelsen lyftes även att puben Bears & Beards första onsdagen i månaden lockat många besökare.

– Så ryktet om klubbens förestående död stämmer inte överens med verkligheten, sa ordföranden vid årsmötet.

Klubben som drivs helt ideellt, har med ett tynande antal aktiva medlemmar lyckats hålla öppet 235 dagar under 2018. En imponerande siffra som kan bli svår att bibehålla om inte fler medlemmar engagerar sig, sa ordföranden.
Passande nog valdes just fyra av de medlemmar som varit trogna ideella krafter under många år in som hedersmedlemmar vid årsmötet.

Medlemsantalet var också vid årsskiftet högre än året innan och per den sista december hade klubben totalt 773 medlemmar, varav helårsmedlemmarna utgjorde 680 stycken. Räknas ”medeltalet” av antalet medlemmar under ett år har det dock skett en minskning av helårsmedlemmarna. Åldersmässigt stiger medelåldern. Åldersgruppen 18-29 har på två år minskat med 2% , 20-39 med 4% och istället har de över 50 ökat i motsvarande grad.
Vid årsmötet kunde klubben återigen visa ett positivt ekonomiskt resultat efter att ha gått minus 2017.

I år har SLM Stockholm fått ekonomiskt stöd från Folkhälsomyndigheten för att återuppta ”statuspubarna” vissa onsdagar där läkare från Venhälsan är på plats med information om hiv och sexuellt överförbara infektioner liksom erbjudande om provtagning.

Årsmötet beslutade att höja års-medlemsavgiften på förslag av den avgående styrelsen till 500 kronor. Det tillfälliga medlemskapet som gäller en månad är kvar på samma nivå, 150 kr.

Förutom de två internationellt mest kända evenemangen Baltic Battle och Bastille-festerna, så är Pride-veckan en av klubbens mest populära perioder. Totalt besökte 1000 personer klubben under Pride i somras.

SLM Stockholm är sedan 2016 inte längre en del av den europeiska sammanslutningen för läderklubbar, ECMC, utan har istället samarbete och informationsutbyte med de nordiska läderbög-klubbarna.

Håll dig informerad om SLM Stockholms aktiviteter via klubben på Qruiser som idag samlar 1350 av sajtens medlemmar och via QX Gaymap. SLM har även sidor på Facebook och på deras hemsida finns information om specialkvällarna. På SLMs hemsida ansöker du även om medlemskap innan du besöker lokalerna.

 

*SLM Stockholm använder enbart förnamn och efternamnsinitial på sina förtroendevalda. QX väljer därmed att använda titlarna.